Algemene Voorwaarden

 

We speak hair

 

Behandelingsvoorwaarden

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst (afspraak) tussen de haarstyliste bij We speak hair te Obbicht en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, social media of andere publicaties van We speak hair zijn niet bindend.

– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

 

 

Tarieven

– De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper ervanuit dat onze tarieven bij de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden onder het kopje behandelingen op onze website wespeakhair.nl

 

 

Appointment agreement

– Voor een agreement (een mondelinge afspraak geldt ook) geldt: bij annulering blijft u het bedrag van de reserveringskosten verschuldigd. We speak hair houdt deze datum en tijd voor U vrij. Andere aanstaande klanten kunnen niet boeken. We speak hair gaat ervanuit dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat bij het maken van de afspraak

–Alle aanbetalingen en reserveringskosten gemaakt m.b.t de afspraken omtrent hairstyling afspraken zijn non refundable bij te laat annuleren.(Reserveringskosten, administratie/planningskosten, dag/tijdstip dat gereserveerd is en niet meer te vullen is met andere klanten voor haarwerk).

 

 

Annuleringsvoorwaarden

– De klant dient een afspraak ten minste 2 salonopeningsdagen vooraf te annuleren. Salonopeningsuren vindt u onder het kopje contact op wespeakhair.nl

– Bij annulering binnen 1 salonopeningsdag rekent de kapper aan de klant een extra bedrag van 25 euro. Kom je niet opdagen (no show) dan rekent We speak hair het uurtarief van 75 euro per uur gereserveerde tijd bij no-show. Debiteurenbeheer ligt bij DAS rechtsbijstand en kan worden ingezet bij wanbetalers.

 

 

Aansprakelijkheid

– We speak hair is niet aansprakelijk voor schade aangebracht aan uw goederen of op kleding.

– De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– De kapper mag ten aanzien van de te verrichten behandeling ervanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, vruchtbaarheidstraject, eerder genoten chemische behandelingen elders als ook het gebruik van hennapoeder of (planten)haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.

– De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling. De kapper zal geenszins de klant het bedrag van de behandeling retourneren bij ontevredenheid.
Ten alle tijden is het ons doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.

-Er worden geen deals gesloten. De prijzen zijn bekend. Kunt u de behandeling niet betalen, dan kunt u dat van tevoren doorgeven zodat er eventueel een andere behandeling wordt besproken of tijdig geannuleerd.

– Bij ontevredenheid NA het verlaten van de salon, vindt er geen refund plaats. Noch heeft u het recht op een gedeeltijke refund of herstelbehandeling. U hebt immers tevreden de salon verlaten.

– De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garantie van kleur of snit als de klant thuis anders dan geadviseerde producten gebruikt heeft, zelf, of door een niet werkzaam personeelslid van we speak hair zich heeft laten behandelen of het advies van ons niet heeft opgevolgd. Garantie op elke behandeling is maximaal 1 week.

– Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar esther@wespeakhair.nl

Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven.

 

We speak hair